Czyszczenie chemiczne w pralni na telefon IronMaster

To proces technologiczny z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych. Jest tak dlatego, że tylko niewielka część zabrudzeń to zabrudzenia rozpuszczalne w wodzie, tak zwane zabrudzenia tłuszczowe. Większa część zabrudzeń na odzieży wymaga używania mocniejszej, ale bezpiecznej chemii, w celu uzyskania zadowalającego efektu. Dlatego cały ten proces nazywamy czyszczeniem chemicznym.

Przed włożeniem do agregatu, odzież jest sprawdzana pod kątem zabrudzeń i plam. W zależności od rodzaju zabrudzeń są one wstępnie zapieranie lub odplamiane przez obsługę pralni. Pod uwagę bierze się również rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest odzież. Pranie chemiczne polega na umieszczeniu w agregacie chemicznym odzieży, która zalewana jest roztworem rozpuszczalnika chemicznego, po czym następuje proces prania, tzn. rozpuszczalnik działa na brud znajdujący się w czyszczonej odzieży rozpuszczając go . Kolejnym krokiem jest spuszczenie brudnego rozpuszczalnika do destylatora, gdzie poddawany jest oczyszczeniu. W dalszym ciągu procesu w celu końcowego doczyszczenia odzieży, ponownie zostaje ona poddana działaniu rozpuszczalnika, po czym wykonywane jest suszenie. Dzięki zamkniętemu obiegowi rozpuszczalników jest to technologia ekologiczna. Nie wymaga wylotów oparów z maszyny do środowiska. Opary powstające w procesie suszenia są wymrażane, a tym samym skroplone i zwrócone do zbiorników agregatu.

Pralnia Iron Master używa do czyszczenia chemicznego najnowocześniejszych agregatów, przyjaznych dla środowiska i zapewniających bezpieczny proces czyszczenia.